โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” 


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด คลองเตย ความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลพัฒนาที่ ๑ กับกรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง

    กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่๑ และกองพลพัฒนาที่ ๑ ดำเนินการโดย

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก ธนิศร ลิ่มมั่น เสนาธิการกรมพัฒนา ที่ ๑


 ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ ๑  ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง


มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการบำเพ็ญประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจน ยกระดับคุณภาพชีวิต และ สร้างสุขอนามัยให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด  โดยกองทัพภาคที่๑ ได้รับบริจาคในรูปแบบของวัสดุก่อสร้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน โดยมอบหมายให้กองพลพัฒนาที่๑ เป็นหน่วยจัดตั้ง 

ปัจจุบัน กองพลพัฒนา ที่ ๑ ได้รับผิดชอบซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๖ หลัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว จำนวน ๙๕ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมจำนวน ๑๑ หลัง

  อย่าพลาดติดตามชมและประมวลภาพโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด คลองเตย ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น