โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นราธิวาส วัดประชุมชลธารา ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมาพันธ์ไทยพุทธนราฺธิวาส เพื่อระดมทุนช่่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจากเหตุการณ์ไม่สงบ และผู้ยากไร้

  นราธิวาส วัดประชุมชลธารา ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  สมาพันธ์ไทยพุทธนราฺธิวาส เพื่อระดมทุนช่่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ป่วยจากเหตุการณ์ไม่สงบ และผู้ยากไร้ (มีคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญผ้าสามัคคี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส


       ด้วยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดยความอนุเคราะห์ของท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธ์   พระครูวิสิฐพรหมคุณ

     จัดงานทอดผ้าป่าระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครอบครัวผู้ยากไร้ และสนับสนุนงานรวมพลคนพุทธ จังหวัดนราธิวาส     จึงเรียนเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ในอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3 เวลา 13.00 น. ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
      หากท่านไม่สามารถมาร่วมบุญได้   โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารออมสิน  สาขา  สุไหงปาดี หมายเลขบัญชี   020  307  039   873  ชื่อบัญชี  นายวิจิตร  แก้วสกุล  ประธานคณะกรรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  นางสมจิต  จินทบดี  นายทิวา แก้อำไพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น