โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มทภ.2 ผู้ว่าราชจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มรว.จัตมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน นายเกษม ศุภลานนท์ คณะที่ปรึกษา รวช.กระทรวงการคลัง และประชาชน จิตอาสา จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร น.ส. ปภัชญา นวลรักษา และ เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร ณ. วัดสุทธจินดาวรวิหาร มทภ.2  ผู้ว่าราชจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มรว.จัตมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน นายเกษม  ศุภลานนท์  คณะที่ปรึกษา รวช.กระทรวงการคลัง และประชาชน จิตอาสา จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุริยะ  ลิมป์รัชตามร น.ส. ปภัชญา  นวลรักษา และ เด็กชายปรมะ   ลิมป์รัชตามร ณ. วัดสุทธจินดาวรวิหาร

วันที่ 16 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. มทภ.2  ผู้ว่าราชจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มรว.จัตมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน นายเกษม  ศุภลานนท์  คณะที่ปรึกษา รวช.กระทรวงการคลัง และประชาชน จิตอาสา จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุริยะ  ลิมป์รัชตามร น.ส. ปภัชญา  นวลรักษา และ เด็กชายปรมะ   ลิมป์รัชตามร ณ. วัดสุทธจินดาวรวิหาร

 โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธาน ในการนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดสามเณรบวชหน้าไฟจำนวน ๓๑ รูปมาร่วมพิธีโดยมี สามเณร พล.ต.สุรชิน  กาญจนจิตติ เป็นหัวหน้าคณะสามเณร นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรงได้มอบเงินช่วยเหลือประสบเหตุเทอร์มินอล 21จำนวน 783,000 บาท

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น