จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการขับเคลี่อนของสมาพันธ์ฯ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (มีคลิป)


สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการขับเคลี่อนของสมาพันธ์ฯ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (มีคลิป)

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563เวลา09.00น.ณ  ที่ทำการสมาพันธ์พุทธจังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน โดยมี นายวิจิตร    สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส   พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม  และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม
    


     การประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
    ทั้งนี้ ภาคบ่าย ได้มีการลงพื้นที่  การเยี่ยมผู้ป่วย และมอบของให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในเขตชุมชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น