โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ร่วมด้วย พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กอ.รมน.จ.ยะลา ,พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา


พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ร่วมด้วย พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กอ.รมน.จ.ยะลา ,พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 


เมื่อ 9 ม.ค.63 เวลา 14.00 - 16.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ร่วมด้วย พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กอ.รมน.จ.ยะลา ,พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อประเมินและวิเคราะห์การปฏิบัติที่ผ่านมาของ ศปก.อ.ธารโต และ ศปก.อ.บันนังสตา และได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ดังนี้


   ได้ยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ การก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงที่ผ่านมา ทั้งรูปแบบและวิธีการมาเป็นข้อคิด และพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งการปรับกลยุทธของการอยู่ประจำป้อม ชคต.,อรบ.,ชรบ. และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ โดยให้มีที่มั่นสำรองไว้เผชิญเหตุ และขอให้มีความเข้มแข็ง และขยันในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าประจำจุดเป็นคู่บัดดี้   แนะนำให้รู้จักพื้นที่เสี่ยงคืออะไร การร่วมมือกันทำงานของทุกฝ่ายแบบบูรณาการโดยไม่แบ่งแยก

 โดยให้มีความขยันออกพื้นที่ หรือประจำจุดพยายามตรวจตราอย่าอยู่นิ่งกับที่ ระบบกล้องวงจรปิดและกล้องโทรศัพท์มือถือ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การเดินทางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ ทั้งไปและกลับในกิจกรรมที่เปิดเผยอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ต้องติดตามให้เป็นระบบ...

 - ณ ที่ว่าการ อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีนายนิรุธ บัวอ่อน นอภ.ธารโต , พ.ต.อ.จำเริญ สุวรรณชาตรี ผกก.สภ.ธารโต  , พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.44  ให้การต้อนรับ...///
 - ณ ที่ว่าการ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีนายวิรุต ตรียวง ป.อาวุโส อ.บันนังสตา , พ.ต.อ.ธีรพจน์ ยินดี ผกก.สภ.บันนังสตา , พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.33 ให้การต้อนรับ...///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น