โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด! ขอชี้แจง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ....ต้องมี คำว่า “ ให้ “ ทุกครั้ง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อ โครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยเด็ดขาด

ด่วนที่สุด!  ขอชี้แจง  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ....ต้องมี คำว่า “ ให้ “ ทุกครั้ง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อ โครงการคืนคุณแผ่นดิน  โดยเด็ดขาด

 ด่วนที่สุด  ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อความสับสน  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ....ต้องมี คำว่า “ ให้ “ ทุกครั้ง

วันนี้ ตามที่ทุกท่านสอบถามมายังรายการและส่งข้อมูลภาพ 2 ภาพนี้มายังรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อ โครงการคืนคุณแผ่นดิน       โดยเด็ดขาด

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีโทรทัศน์กองทัพกองทัพบก
ผลิตรายการทุกเทป
เพื่อความถูกต้อง และ แม่นยำ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน
        สิ่งสำคัญที่สุด รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและธุรกิจที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

  รายการคืนคุณให้แผ่นดินเป็นรายการของผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนของประเทศไทย

    จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ ณ โอกาสนี้ด้วย

     ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เบอร์โทร.091-0796018
( ตลอด 24 ชั่วโมง )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น