โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกเทปการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายให้กลับสู่สภาวะเดิมโดยเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี “

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกเทปการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายให้กลับสู่สภาวะเดิมโดยเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี “

 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปในการฟื้นฟูการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในห้วงที่ผ่านมา โดยกองทัพภาคที่ 2  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ผอ.รมน.ภาค ๒ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของ มทบ.22 , ร.6 , ร.6 พัน 1 , ร.6พัน2 , ร.6พัน3 ,

ป.6พัน6, กรม ทพ.23 และแพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัย
หลังน้ำลดจังหวัดอุบลราชธานี

 อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศและความในใจของ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้บอกผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทองคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น