โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

อำเภอเบตง ประชุมระดม ทุกภาคส่วน รับฟังข้อมูล เตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินอำเภอเบตง ประชุมระดม ทุกภาคส่วน รับฟังข้อมูล เตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบิน

นายอำเภอเบตง เผย บริษัท ปตท สนับสนุนน้ำมันจากคลังน้ำมันที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาสนับสนุนน้ำมันที่สนามบินเบตง ด้านตัวแทนสายการบินนกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ รับฟังข้อมูลจากส่วนราชการ นักธุรกิจ เพื่อพิจารณาเปิดเส้นทางการบินเบตง

วันนี้(8ม.ค.63)ที่ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการปฏิบัติงานในฐานะ ผอ.ท่าอากาศยานเบตง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง โดยมี  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตงนายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจได้เข้าร่วม  นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสนามบิน  นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ  ตัวแทนสายการบินนกแอร์ และตัวแทนสายการบินบางกอกแอร์เวย์  หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง ซี่งคาดว่าจะเปิดใช้ได้ทันตามกำหนดคือเดือนมิถุนายน 2563นี้ มีหน่วยงานราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคง และมีนักธุรกิจ เจ้าของกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนสายการบินเข้าร่วมฟัง โดยมีการประชุมระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับบริษัท ปตท และสนามบินเบตง และมีข้อสรุปที่ดีคือ บริษัท ปตท จะสนับสนุนน้ำมัน 

โดยใช้รถน้ำมันขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาสนับสนุนน้ำมันที่สนามบินเบตง ส่วนในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเบตงนั้น ได้จัดกำลังหน่วยความมั่นคงออกเป็น  4 ชั้น รอบท่าอากาศยานด้วยกัน อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบิน  อาสารักษาดินแดน ตำรวจ สภ.ยะรม ตชด ทหารพราน และ ทหารอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน กำหนดพื้นที่หวงห้ามในท่าอากาศยาน ได้แก่ ทางวิ่งบ ทางขับ ลานจอดอากาศยาน บางส่วนของอาคาร และสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ

นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า  ส่วนผลการประชุมยังสรุปไม่ได้ว่า ทั้ง 2 สายการบินจะเปิดเส้นทางบินเบตงนี้หรือไม่ เพราะทั้ง 2 สายการบิน ระหว่าง  สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเปิดเส้นทางบินใหม่ แต่ก็มีสัญญาณที่ดี เพราะสายการบินทั้งสองสาย ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่าการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ เป็นเป้าหมายของการทำการตลาดของสายการบินอยู่แล้ว และสายการบินไม่ปิดโอกาสของตัวเอง แต่จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปในวันนี้ไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพราะหากเปิดเส้นทางการบินใหม่แล้วก็อยากให้ได้ใช้ตลอด ไม่ใช่เปิดแล้วก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีคนใช้

อย่างไรก็ตามตลอดการประชุมทั้งวัน  บรรดานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเบตง ได้นำเสนอ พรีเซ็นต์ โปรโมท เมืองเบตง กันอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เพื่อต้องการให้ทั้ง 2 สายการบิน ตัดสินใจเปิดเส้นทางบินเบตง จนตัวแทนสายการบินพูดติดตลกว่า มีกุญแจมือไหมครับ เพราะเหมือนเป็นการมัดมือชกให้สายการบินเปิดเส้นทางการบิน

โยธิน  ประชามติรัฐ  ทีมข่าว  อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น