โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

“นพปฏล วิเศษสุวรรณภูมิ” รองหัวคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

“นพปฏล วิเศษสุวรรณภูมิ” รองหัวคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

    เมื่อวันพุธที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

   โดยมีนายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการปฏิบัติงานในฐานะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสนามบิน นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ ตัวแทนสายการบินนกแอร์ และตัวแทนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม

สำหรับผลจากการประชุมโดยสรุปในการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตงครั้งนี้

1.คาดว่าจะสนามบินจะเปิดใช้ได้ทันตามกำหนด คือ เดือนมิถุนายน 2563 นี้
2.มีหน่วยงานราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคง และมีนักธุรกิจ เจ้าของกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนสายการบิน เข้าร่วมฟัง
3.บริษัท ปตท. จะสนับสนุนน้ำมัน โดยใช้รถน้ำมันขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาสนับสนุนน้ำมันที่สนามบินเบตง
4.ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเบตง นั้น ทางหน่วยงานความมั่นคงได้จัดกำลังหน่วยความมั่นคงออกเป็น 4 ชั้น รอบท่าอากาศยานด้วยกัน อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบิน อาสารักษาดินแดน ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะรม ตชด. ทหารพราน และทหารอากาศ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน กำหนดพื้นที่หวงห้ามในท่าอากาศยาน ได้แก่ ทางวิ่งบนทางขับ ลานจอดอากาศยาน บางส่วนของอาคาร และสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ     ด้าน นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ .เปิดเผยว่า
1.ผลจากการประชุมยังสรุปไม่ได้ว่า ทั้ง 2 สายการบินจะเปิดเส้นทางบินเบตงนี้หรือไม่ เพราะทั้ง 2 สายการบิน ระหว่างสายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเปิดเส้นทางบินใหม่
2..ในการประชุมครั้งนี้มีสัญญาณที่ดี เพราะสายการบินทั้งสองสาย ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่าการเปิดเส้นทางการบินใหม่ ๆ เป็นเป้าหมายของการทำการตลาดของสายการบินอยู่แล้ว และสายการบินไม่ปิดโอกาสของตัวเอง แต่จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปในวันนี้ไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพราะหากเปิดเส้นทางการบินใหม่แล้วก็อยากให้ได้ใช้ตลอด ไม่ใช่เปิดแล้วก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีคนใช้

3.บรรดานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเบตง ได้พยายามนำเสนอ พรีเซ็นต์ โปรโมท เมืองเบตง ให้เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เพื่อต้องการให้ ทั้ง 2 สายการบิน ตัดสินใจเปิดเส้นทางบินเบตงให้ทันกำหนดการเดือนมิถุนายน 2563 นี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น