โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

นายโชคสุข นาคนิยม ขอขมาและแก้ไขข่าว ผ่านเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

 นายโชคสุข  นาคนิยม  ขอขมาและแก้ไขข่าว ผ่านเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้เรื่องขอขมาและแก้ไขข่าว

   เมื่อเดือน เมษายน 2558  ตามที่ข้าพเจ้านายโชคสุข  นาคนิยม ได้นำภาพและโพส์ตในเฟสบุ๊ค ทำนองว่า ท่านนัจมุดดีน  อูมา เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งไม่เป็นความจริง จึงลบโพส์ตดังกล่าวไปทันทีที่ทราบ

   โดยทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงกับท่าน  ข้าพเจ้าสำนึกผิดและขอแก้ข่าวให้ทราบทั่วกัน และฝากเตือนทุกๆท่าน ก่อนโพส์ตสิ่งใดๆ ต้องศึกษาความจริงให้ถ่องแท้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเสียหายกับบุคคลอื่นดังกรณีนี้
    ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้ากราบขอขมาและอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                          นายโชคสุข  นาคนิยม  หรือ อาจารย์หมอหน่อง

                                                       เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
                                                                           ประกาศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น