โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

ต้อนรับข้าราชการใหม่ และนักศึกษา ม.ศิลปากร


ต้อนรับข้าราชการใหม่  และนักศึกษา ม.ศิลปากร


1) ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เองคือความรักชาติ
2) ข้าราชการคือความภาคภูมิใจของประชาชน ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นความดีงาม ย่อมก่อให้เกิดแบบอย่างแก่กัน ความรักสมัครสมาน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
3) ปัญญานำพาบุคคลสู่ความสำเร็จ เราคนไทยต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเพียร มีความสัตย์ซื่อสุจริต ตามพระราชปณิธาน   
*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เที่ยงวันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 12.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะข้าราชการใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ 69 นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และคณาจารย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


*Admin Writing
#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น