จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

ต้อนรับข้าราชการใหม่ และนักศึกษา ม.ศิลปากร


ต้อนรับข้าราชการใหม่  และนักศึกษา ม.ศิลปากร


1) ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เองคือความรักชาติ
2) ข้าราชการคือความภาคภูมิใจของประชาชน ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นความดีงาม ย่อมก่อให้เกิดแบบอย่างแก่กัน ความรักสมัครสมาน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
3) ปัญญานำพาบุคคลสู่ความสำเร็จ เราคนไทยต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเพียร มีความสัตย์ซื่อสุจริต ตามพระราชปณิธาน   
*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เที่ยงวันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 12.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะข้าราชการใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ 69 นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และคณาจารย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


*Admin Writing
#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น