โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46 สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา


 พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46  สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

        เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ซึ่งปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้านสันติสุขทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ลาโละ ม.๕ ต.ลาโละ,บ.นาดา ม.๓ ต.รือเสาะ,บ.สาวอฮีเล ม.๖ ต.สาวอ ,บ.ปูโปะ ม.๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

      โดยเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้านสันติสุขตามชุดตรวจให้คำแนะนำของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.และตามเจตนารมณ์ ผอ.รมน.ภาค ๔ โดยเน้นการ pop up ในเส้นทางหลักเส้นทางรอง,การซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สงสัย เส้นทางสงเสบียง,การเข้าพบปะกลุ่มเครือญาติ ผกร.,

        การนำกำลังภาคประชาชนมาร่วมตั้งจุดตรวจดูแลชุมชน,การพบปะผู้นำชุมชน,การร่วมพบปะตามร้านน้ำชา เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจลักษณะพฤติกรรมทำซ้ำ,พลิกแพลงทางยุทธวิธีและยึดถือกฎการปะทะโดยเคร่งครัด และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบเครื่องดื่ม เงินแก้ปัญหา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น