โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46 สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา


 พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46  สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

        เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ซึ่งปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้านสันติสุขทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ลาโละ ม.๕ ต.ลาโละ,บ.นาดา ม.๓ ต.รือเสาะ,บ.สาวอฮีเล ม.๖ ต.สาวอ ,บ.ปูโปะ ม.๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

      โดยเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้านสันติสุขตามชุดตรวจให้คำแนะนำของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.และตามเจตนารมณ์ ผอ.รมน.ภาค ๔ โดยเน้นการ pop up ในเส้นทางหลักเส้นทางรอง,การซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สงสัย เส้นทางสงเสบียง,การเข้าพบปะกลุ่มเครือญาติ ผกร.,

        การนำกำลังภาคประชาชนมาร่วมตั้งจุดตรวจดูแลชุมชน,การพบปะผู้นำชุมชน,การร่วมพบปะตามร้านน้ำชา เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจลักษณะพฤติกรรมทำซ้ำ,พลิกแพลงทางยุทธวิธีและยึดถือกฎการปะทะโดยเคร่งครัด และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบเครื่องดื่ม เงินแก้ปัญหา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น