โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาค 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด ราชทรัพย์


แม่ภาคทัพภาค 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด ราชทรัพย์

      วันนี้ 29 ม.ค.63 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน  ผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม. ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมมอบสวนหย่อม “ Pocket Park  ปอดแห่งใหม่แห่งที่ 20 ให้กับชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

          สวนหย่อมแห่งที่ 20 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ

         ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก  ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

     เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 20 สวน รอบเขต กทม.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น