โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในการปฎิบัติหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 17


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในการปฎิบัติหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 17 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในการปฎิบัติหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 17  เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรีพลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
ปล่อยคาราวานรถน้ำและลงพื้นด้วยตนเองพร้อมแจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน
   หมู่บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรีท่ามกลางแสงแดดระอุ ตลอดทั้งวัน เพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน


การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ของมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์
จังหวัดกาญจนบุรี


พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17

พันเอก สุธี เจียมสกุล รองผู้บัญชาการทหารบกที่ 17พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ /รอง ผอ.กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี


พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ หก.กกร.มทบ.17​ปัญหาภัยแล้ง ​
มณฑลทหารบกที่๑๗
เป็นหน่วยทหารตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบกและ
กองทัพภาคที่๑ 
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1

 ซึ่งให้ความสำคัญมากกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในทุกกรณีอย่างเร่งด่วน และเข้าแจกจ่ายน้ำดื่ม น้ำใช้อุปโภคบริโภครวมถึงจัดรถผลิตน้ำดื่มเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอบ่อพลอย, อำท่าม่วง, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอพนมทวน และ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นพื้นที่มีปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ประกอบกับการประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำของมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ดังนั้น อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

จึงได้ประสานร้องขอความช่วยเหลือมายังศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่๑๗ ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ และมีโรงกรองน้ำแจกฟรีสำหรับใช้ในกองพลและแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
อีกทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือนร้อนมาโดยตลอด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในขั้นต้น โดยการจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการเติมน้ำลงในสิ่งอุปกรณ์สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อให้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พุทธศักราช2463 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น