โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

เล่าเรื่องมุมมอง..เป็นโจทย์มีคำถาม?..ท่านขาว ในนามพระธรรมทายาทรุ่นที่ 14 และประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จชต. ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. โดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. ...กำลังทำและคิดจะทำอะไรต่อไปในอนาคตในพื้นที่ จซต.เล่าเรื่องมุมมอง..เป็นโจทย์มีคำถาม?..ท่านขาว ในนามพระธรรมทายาทรุ่นที่ 14 และประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จชต. ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. โดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. ...กำลังทำและคิดจะทำอะไรต่อไปในอนาคตในพื้นที่ จซต.

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

ถามว่าท่านขาว ในนามพระธรรมทายาทรุ่นที่ 14 และประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จชต. ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. โดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. ...กำลังทำและคิดจะทำอะไรต่อไปในอนาคต

1 ต้องพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้ชาวพุทธย้ายออกจากพื้นที่จชต .

2 ถ้าพยายามแล้วยังไงก็ต้องย้าย ไม่เป็นไรย้ายได้ เนื่องด้วยเหตุความไม่ปลอดภัย แต่พื้นที่ ห้ามขายเด็ดขาด

 3 ชุมชนหรือครอบครัวไหน พี่ย้ายไปแล้วหรือขายพื้นที่ไปแล้ว โดยเฉพาะชุมชนรอบวัด หรือสำนักสงฆ์ ต้องพยายามรื้อฟื้นหรือให้กลับมาอยู่ที่เดิมให้ได้มากที่สุด ถ้าเพิ่มคนได้ยิ่งดี

4 เราต้องระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินให้ชาวพุทธหรือให้วัดเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มคน และเพิ่มพื้นที่จำนวนชาวพุทธ เพราะถ้าเราเสียคน เท่ากับเสียพื้นที่เราเสียพื้นที่เท่ากับเสียดินแดน

 5 เมื่อเราได้พื้นที่ เตรียมไว้แล้ว ใครยังไม่มีบ้าน เราพยายามสร้างบ้านให้เขาอยู่ หาอาชีพให้เขาทำ เพื่อความมั่นคง ของลูกหลาน ชาวพุทธต่อไปในอนาคต

6 เราต้องมีพระ วัด หรือสำนักสงฆ์ ในชุมชนนั่นๆเพื่อเป็นหัวใจหรือศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่กำลังเกิดในจชต.เป็นเรื่องของอัตลักษณ์วิถีและวัฒนธรรมรวมถึงศาสนา เราต้องมี ความคิด ที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สูงสุดคือเข้าถึงความเป็นพุทธให้ได้มากที่สุดเราจึงจะอยู่รอดได้

ที่ต้องทำอย่างนี้ มีเหตุผลข้อเดียวก็คือว่าถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนชาวพุทธในพื้นที่ได้ให้มากที่สุด ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้จบลงที

ขอยกตัวอย่างอำเภอแม่ลานในจังหวัดปัตตานีไม่มีทหารมาอยู่เลย ถอนทหารไปหลายปีแล้วแต่ไม่เกิดเหตุการณ์อะไร นั่นก็เพราะว่าจำนวนชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่มีความใกล้เคียงกันประมาณ 60 /40%

ถ้าใครคิดว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่ท่านขาวและทีมงาน...กำลังทำอยู่ช่วยสนับสนุนด้วยหรือไม่ก็มาคุยกัน และร่วมวางแผนทำงานร่วมกันได้แล้ว

แต่ถ้าใครคิดว่า น่าจะคนละแนวทาง ก็ไม่เป็นไร ก็ทำไปในแนวทางที่ตัวเองคิด สามารถไปทำอีกกลุ่มนึง ได้อีกเหมือนกัน หรือทำ ตามในแนวทางที่ตัวเองคิดอีกหลายๆกลุ่มก็ยิ่งดี...

บางครั้งเราต้องแยกกันเดินเพื่อร่วมกันตี เหมือนกับสิงโต ไฮยีน่าและฝูงหมาป่าเวลามันล่าเหยื่อ...

หลายอย่างที่เราคิด และกำลังจะทำเราต้อง ขอความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มากที่สุดพวกเราชาวพุทธไม่มีหน้าที่ที่จะทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รัฐ อันไหนที่เขาทำไม่ได้ในระดับนโยบายก็ไม่เป็นไร เราต้องพยายามหาช่องทาง เพื่อทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวพุทธให้มากที่สุดทุกคน ควร ควักหัวใจ ที่เป็นชาวพุทธออกมานั่งคุยกันได้แล้ว

 ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที ทั้งพระ ชาวบ้านเจ้าหน้าที่รัฐ รวมเรียกว่าพุทธบริษัททั้ง 4 ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมานั่งคุยกัน แล้วลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอด ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ...พระครูโฆสิตสุตาภรณ์(ท่านขาว)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น