โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 สั่งการหน่วยทหารในพื่นที่ เร่งแก้ไขปัญหา ฝุ่นพิษ PM2.5 โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน 5 มาตรการ ดังนี้

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 สั่งการหน่วยทหารในพื่นที่ เร่งแก้ไขปัญหา ฝุ่นพิษ PM2.5 โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน 5 มาตรการ ดังนี้


 1. ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รถควันดำ หรือ รถที่ปล่อยมลพิษ กว่า 40 จุดรอบกรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. ทำความสะอาดล้างพื้นถนน  เส้นทางสำคัญที่มีฝุ่นตกค้างโดยปฎิบัติในเวลา 0300 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วไป
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. พ่นละอองน้ำในพื้นที่ ที่มีค่า PM2.5  ในปริมาณมากมีผลต่อสุขภาพของประชาชน
 4. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่  ชุดขุนอาสา ให้ความรู้ และ แจกจ่าย หน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
 5.ประสาน กอ.รมน.จังหวัด สำรวจและแจ้งเตือนโรงงานอุสาหกรรม ที่อยุ่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะสร้างมลพิษทางอากาศ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น