จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ”

“ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ” 

#ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีหนุนแรงใจคุ้มภัยหนาวแก่เด็กยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการ “อุ่นรักจากชายแดนใต้” ปีที่ 3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าห่มผืนละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา หรือเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้งมอบแด่ครอบครัวยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก

โปรแกรมเดินทาง ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 (ตามรายละเอียดในภาพสุดท้าย)
#ขออนุโมทนากับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าห่มดังนี้

1. ผู้ใหญ่บ้าน ไพศาล ไชยประเสริฐ และครอบครัว 1,000 บาท
2. คุณโยมปรีดา Pida Vichit 300 บาท
3. คุณเยาวลักษณ์ เมืองพรหม 200 บาท
4. ยังไม่ทราบชื่ออีก 1 ท่าน 100 บาท
#ท่านที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมอนุเคราะห์เด็กชาวเขาก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่: ธนาคารกรุงไทย สาขาตันหยงมัส บัญชีเลขที่: 906-0-56496-0
ชื่อบัญชี: พระมหามานพ คำโหย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทร. 0810930973 พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น