จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

           มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
      เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 7ธ.ค.62) ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 125 ชุด

    สำหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอสุคิริน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 จากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตร   ประมง  ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ของรัฐ บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง

 พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 133 ไร่ โคตายจำนวน 3 ตัวโรงเรียนได้รับผลกระทบจำนวน 3 โรง สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย อาทิ คอสะพานชำรุดจำนวน 3 แห่ง  ดินสไลด์ทับเส้นทางจำนวน 2 แห่ง  ถนนลาดยางเสียหายจำนวน 1 แห่ง

  รวมราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 1,230 คนจำนวน 416 ครัวเรือน ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย  น้ำดื่ม  การซ่อมแซมคอสะพาน และนำดินสไลด์ออกจากเส้นทางจราจรเพื่อให้สัญจรไปมาได้  ล่าสุดระดับน้ำในลำคลอง ได้ลดลงแล้ว คาดว่าหากฝนหยุดตกสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว..อมรรัตน์. เข็มขาว จ.นราธิวาส

.....

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น