โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาส มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง


นราธิวาส  มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง 


วันนี้ (8 ธันวาคม 2562) ที่หอประชุมรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

 มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,325 ชุด โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโส นางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.02 เมตร ทำให้พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ประสบอุทกภัยจำนวน 4 ตำบล 20 ชุมชน 19 หมู่บ้าน 4,293  ครัวเรือน

ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 15,303 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวน 239 ไร่ โดยปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ปริมาณน้ำได้ลดลงเรื่อยๆ และคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 5 ถึง 7 วัน หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น โดย อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


จากนั้น นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสตำบลโละจูด อำเภอแว้ง เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,495 ชุด โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

จากสภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแว้ง ได้รับความเดือดร้อน 6 ตำบล ได้รับผลกระทบ 1,697 ครัวเรือน จำนวน 8,247 คน มีราษฎรอพยพ  14 ครัวเรือน จำนวน 55 คน
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น 6,130 ชุด

โดยพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงมีเมตตาและทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว..อมรรัตน์ เข็มขาว จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น