จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(สกู๊ปชมคลิป) อำเภอรือเสาะ กำลัง 3 ฝ่าย ลงพื้นที่พบปะ ประชาชนสร้างความเข้มแข็ง นำสันติสุขสู่ชุมชน


 (สกู๊ปชมคลิป) อำเภอรือเสาะ กำลัง 3 ฝ่าย   ลงพื้นที่พบปะ ประชาชนสร้างความเข้มแข็ง นำสันติสุขสู่ชุมชน


  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

   เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ ผอ.ศปก.อำเภอรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านสันติสุข พบปะ ให้แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบ้านสันติสุข  ณ มัสยิคบ้านปูโป๊ะ  หมู่ที่2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

    ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดโดย  ฉก.ทพ. 46 โดยมี กำลัง 3 ฝ่ายลงพื้นที่   นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ     พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46  พ.ต.ท.ณรงค์  ทองขาว รอง ผกก.(ป) สภ.รือเสาะ    เพื่อกำหนดการขับเคลื่อนโครงการบ้านสันติสุข ตามนโยบายเร่งด่วน 5 ประการ ของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

         ทั้งนี้ ได้ จัดขึ้นเพื่อ ประชุม หารือ และรับทราบปัญหาในพื้นที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นความหวัง ควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีบทบาทที่สุดในการแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในพื้นที่เข้าใจ รู้สภาพ รู้บุคคล รู้สถานที่ น่าจะดีกว่าบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่


         จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และบุคคลที่มีความสำคัญ คือ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในตำบล และภาคประชาชน

    จัดขึ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน นำสันติสุขมาสู่ชุมชนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น