โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ด้วยพลังจิตศรัทธาพระพุทธศาสนาชายแดนใต้ ยอดเงินบริจาคทะลุกว่า 6 ล้าน ระดมทุนซื้อที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี


 ด้วยพลังจิตศรัทธาพระพุทธศาสนาชายแดนใต้ ยอดเงินบริจาคทะลุกว่า 6 ล้าน ระดมทุนซื้อที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี


   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

    ตามที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ได้นำเสนอข่าวร่วมกันแชร์ในโลกโซเชียล ทั้งเพจ เฟส และไลน์กลุ่ม  ร่วมด้วยช่วยกัน..ผู้ใจบุญต่อยอดเพื่อกุศลภายใน 7 วัน  ขออนุเคราะห์รับบริจาค ที่ดิน๓๐ไร่ ต้องการบริเวณวัดบูรพาราม ในพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี

       เนื่องด้วย ชาวพุทธที่บ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    มีความจำเป็นที่ต้องขายที่ดิน จำนวน 30 ไร่ จึงขอความอนุเคราะห์ ช่วยกันบริจาค อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อ ระดมทุนซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้ให้ได้ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมานั้น
    โดยร่วมสมทบทุนผ่าน ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีวัดบูรพาราม เลขที่บัญชี 020072825456 ติดต่อ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว)  เจ้าอาวาสวัดบูราราม จ.ปัตตานี

      ปรากฏว่ายอดเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น  6,082,990 บาท( หกล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

       พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาส วัดบูรพาราม ได้กล่าวขอ เจริญพรผู้ร่วมบุญทุกท่าน ตามที่ได้ส่งข้อความผ่านโลกโซเฃียล เมื่อ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เพื่อขอรับสายธารบุญเงิน เพื่อจัดซื้อที่ดินบ้านท่าด่าน ต.ตาโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาทนั้น  ซึ่งขณะนี้ได้รับจตุปัจจัยร่วมบุญเพียงพอตามจำนวนแล้ว

       สำหรับผู้ร่วมบุญท่านใดมีความประสงค์ต้องการใบอนุโมทนาบัตร อาตมาจะดำเนินการให้โดยเร็ว ทั้งนี้ให้ท่านส่ง ชื่อ, ที่อยู่ พร้อมหลักฐานการร่วมบุญมายังอาตมาต่อไป

    พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ได้กล่าวอีกว่า   ซึ่งก็ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการโดยได้เชิญเจ้าของที่ดินและญาติมาดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ความพร้อมความถูกต้องและเจรจาตกลงทำสัญญาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤจิกายน 2562  แล้วจะแจ้ง ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปพัฒนาวัดต่อไป โดยจะมีคณะกรรมการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับผลการดำเนินการจะแจ้งให้ผู้ร่วมบุญทราบต่อไป

   ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ อาตมาขอเจริญพร ขอบใจและอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาวพุทธให้สำเร็จไปด้วยดี
 ท้ายที่สุดนี้ อาตมาขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ญาติโยมผู้ร่วมบุญทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกคนทุกท่านเทอญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น