โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(มีคลิป) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคงร่วมประชุมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรึกษา หารือ แนวทางการการแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ จชต.


(มีคลิป) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคงร่วมประชุมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรึกษา หารือ แนวทางการการแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ จชต.

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่วมสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันที่ 20พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕ ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

    โดย พลเอกปราการ ชลยุทธ   พลเอก มณีจันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า เป็นประธานการ

      การประชุมในครั้งนี้ ด้วยปรากฏเหตุการณ์ความไม่สงบต่อพี่น้องคนไทยพุทธตกเป็นเป้าหมายในการถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มแข็ง หาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา โดยมีนายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัด ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงลา  กองกำลัง 3 ฝ่าย  ทุกภาคส่วน  

     พร้อมด้วยหน่วยความฝ่ายความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ และพัฒนาพี้นที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


          ทั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวม  ข้อเสนอแนะ  ปัญหาความเดือดรัอนความต้องการของคนไทยพุทธในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น