โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรี ผ่าน “เทวัญ” รมต.สำนักนายกฯจากเกิดเหตุการณ์ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 (มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายกรัฐมนตรี ผ่าน เทวัญรมต.สำนักนายกฯ  จากเกิดเหตุการณ์ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / ภาพข่าว
          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  จ.ปัตตานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ  เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่
          นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวว่า  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้  นักจากวันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา การทำร้ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดทรัพย์สินของทางราชการ มีมาตลอดไม่มีท่าทีจะยุติ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มีการยิงป้อมยาม  หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ทำร้าย ชรบ.เสียชีวิต15 ราย  และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง

          จึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ คือ 1 กำหนดนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินทั้งไทยพุทธ และมุสลิม และกำหนดบทลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีองค์กรอิสระในการติดตามดำเนินผล ข้อที่ 2 กำหนดให้ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของไทยพุทธและมุสลิม แต่ละชุมชนที่มีมัสยิดนั้น ๆ รายงานผลการปฏิบัติ ต่อกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ ทุก 3 เดือน และกำหนดบทลงโทษ สำหรับ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะได้รับค่าตอบแทน   โดยทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับฟังผลหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะนัดประชุมสมาพันธ์ฯ ประเมินผลเรื่องนี้


             ด้านนายเทวัญ   กล่าวว่า  จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว         
            ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น