โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ 3 พระอนุรักษ์. โชติวํโส(เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ. ร่วมกับ.สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ.ชาวไทยมุสลิม. ชาวไทยเชื้อสายจีนหารือรับทราบปัญหา ความต้องการ ของพระสงฆ์. ประชาชน. สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ เพื่อหาทางช่วยเหลือสนับสนุนฯ. ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต.


พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ 3 พระอนุรักษ์. โชติวํโส(เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ. ร่วมกับ.สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ.ชาวไทยมุสลิม. ชาวไทยเชื้อสายจีนหารือรับทราบปัญหา ความต้องการ ของพระสงฆ์. ประชาชน. สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ เพื่อหาทางช่วยเหลือสนับสนุนฯ. ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต.เมื่อ วันที่ 9 ต.ค.62พระอนุรักษ์. โชติวํโส(เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ. ร่วมกับ.สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ.ชาวไทยมุสลิม. ชาวไทยเชื้อสายจีน. พุทธศาสนิกชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ วัดลอยประดิษฐ์. ม.1 บ้านโต๊ะเด็ง   ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาตามนโยบายของทางราชการ. มีพระสงฆ์ อยู่จำพรรษา 1 รูป

มีกลุ่มศิลปาชีพ. มีความถดถอยของประชากร.ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ. พร้อม ทหาร ฉก.ทพ.48 ร่วมกันให้การต้อนรับ พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ 3 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ


ชาวไทยมุสลิม.ชาวไทยเชื้อสายจีนพุทธศาสนิกชน. ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านโต๊ะเด็ง.  พร้อม มอบ
สิ่งของ. หารือรับทราบปัญหา ความต้องการ ของพระสงฆ์. ประชาชน. สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ
เพื่อหาทางช่วยเหลือสนับสนุนฯ. ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต.

ทำพื้นที่ให้ปลอดภัย. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสันติสุขพหุวัฒนธรรม. ตามนโยบายของทางราชการ.และความต้องการของประชาชน.
      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ /รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น