โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท) เป็นสักขีพยานในการประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม อ.จะนะ จว.ส.ข. ร่วมกับ ปลัดอำเภอ, ตำรวจ, ผู้นำศาสนา และประชาชน ประมาณ 250 คน


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท) เป็นสักขีพยานในการประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม อ.จะนะ  จว.ส.ข. ร่วมกับ ปลัดอำเภอตำรวจผู้นำศาสนา และประชาชน ประมาณ 250 คน 


เมื่อ 4 พ.ค.62,1400 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท) เป็นสักขีพยานในการประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม อ.จะนะ  จว.ส.ข. ร่วมกับ ปลัดอำเภอ, ตำรวจ, ผู้นำศาสนา และประชาชน ประมาณ 250 คน 

นการจัดกิจกรรมเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ในการนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายธรรมตามหลักศาสนาอิสลามถูกต้อง โดย ดร.กะนี ยุโส๊ะ ผอ.รร.เจริญธรรมวิทยา และ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ข.สน. 


บรรยายสถานการณ์ในพื้นที่บนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ได้ให้ประชาชนได้ ยกมือแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดไม่ต้องการให้ใช้ความรุนแรง และไม่เห็นด้วยกับ การแบ่งแยกดินแดน โดยขออยู่อย่างสันติสุข ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม ณ หอประชุม รร.จะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จว.ส.ข.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น