โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ยะลา ศอ.บต.ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต


   ยะลา ศอ.บต.ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

       วันนี้5เมษายน2562 เวลา08.00น.ที่ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการป้องการทุจริต                พร้อมด้วย นายสิทธิศักด์ โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนดให้ทุกหน่วยงานเพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ 


               โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันดำเนินการประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง มีค่านิยมและส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต                 ภายใต้มาตรการต่างๆที่กำหนดไว้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะดำเนินการป้องกันการทุจริตให้เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น