โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

นราธิวาส ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)(และขอแจ้งยอดเงินผู้อนุโมทนาบุญร่วมสมทบทั้งสิ้น๖๐,๙๐๐.บาท) เมื่อ 19 เม.ย. 2562


นราธิวาส ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)(และขอแจ้งยอดเงินผู้อนุโมทนาบุญร่วมสมทบทั้งสิ้น๖๐,๙๐๐.บาท)  เมื่อ 19 เม.ย. 2562

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ แจ้งรายชื่อผู้อนุโมทนาบุญร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรหล่อด้วยบรอนส์/ทองเหลืองเพื่อประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสมีเพิ่มเติมดังนี้คือ

๑คุณสรยุทธ์ คณานุรักษ์ คุณอมรทิพย์ เดชธนเสฐ.คุณภูวดล,คุณพลภัทร์คุณศิริลักษณ์ พัวพิริยพันธ์ จากกรุงเทพฯร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุนจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.บาทโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
๒.เงินสะสมจากการบริจาคของคณะเพื่อนร่วมรุ่นตร.ภูธรภาค ๙รุ่นที่ ๔๒ กองร้อยที่ ๔ ของด.ต.ณรงค์ เสนแก้วจำนวนเงิน ๕๐,๙๐๐.บาท
ยอดรวมเงินสะสมทั้งสิ้น ๖๐,๙๐๐.บาท

ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นสืบไปคณะกรรมการโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)
นายอนุชิต ช่วยบำรุง
มือถือ ๐๘.๖๒๙๕๓๑๘๙
ด.ต.ณรงค์ เสนแก้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น