โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ยะลาคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเวทีหนุนนักศึกษา เยาวชนชายแดนใต้ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1


 ยะลาคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเวทีหนุนนักศึกษา เยาวชนชายแดนใต้ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  รุ่นที่ 1


วันนี้ (26 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยไอซีทีสู่การแข่งขันทางวิชาการ  กิจกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  รุ่นที่ 1 

โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์มูนีเร๊าะ ผดุง  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามประธานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษา เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ อีกทั้งฝึกกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยโจทย์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

และบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์และนักศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 โดยมีนักศึกษาช่วยงานจิตอาสา สาขาคอมพิวเตอร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) เข้าร่วม จำนวน 222 คน

ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น