จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้าง สามัคคี


สนามรบสร้างผู้กล้า        สนามกีฬาสร้าง      สามัคคี
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน         พร้อม
   2พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
 คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางล่องภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   เพื่อบันทึกเทปงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  ครั้งที่๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พร้อม รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
สู่ผู้ชมทางบ้านผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น