จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)อำเภอรือเสาะ โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ เปิดการแข่งขันกีฬา MOE คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ระดับ จังหวัดนราธิวาส


 (ชมคลิป)อำเภอรือเสาะ  โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์  เปิดการแข่งขันกีฬา MOE คัพ ครั้งที่ 2ประจำปี 2562  ระดับ จังหวัดนราธิวาส

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE คัพ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดนราธิวาส

         ซึ่งได้ด้รับเกียรติจากนายสราวุธ เดชมณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวรายงานโดยนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
       การแข่งขันในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเลย์บอล  ในพิธีเปิดได้มีแสดงจากนักกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ของโรงเรียนรือ

           ฟุตซอล 16 ปี โรงเรียนร่มเกล้า ชนะบาย ศาลาใหม่  ฟุตซอล 18 ปี โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ชนะ กศน.เจาะไอร้อง 5:2 ประตู  ฟุตบอล 18 ปี  โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนดาราวิทยา 5-0 ประตู วอลเลย์บอล 18 ปี ชาย โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 2-0 เซตและ วอลเลย์บอล 18 ปี หญิง โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 2-0 เซต  รวมทั้งสิ้น 76 ทีม

                โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริ่มการศึกษานอกระบบและการศึกศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สนามกีฬาในการแข่งขัน


               ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สนามกีฬาในการทำการแข่งขัน
สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส  สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับสนามกีฬาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น