จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป)กระบี่เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถีกระบี่ 8 อำเภอ 39 หมู่บ้านด้วยกิจกรรมหลากหลาย หน้าศาลากลางจังหวัด


(ชมคลิป)กระบี่เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถีกระบี่  8 อำเภอ 39 หมู่บ้านด้วยกิจกรรมหลากหลาย หน้าศาลากลางจังหวัด           เมื่อวันที 25 ต.ค. 2561เมื่อเวลา 19.00น.ของวันนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีระดับจังหวัด ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

           ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 10 เรื่อง โดยนำผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นใน 39 ชุมชน มาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักกับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนหม่บ้านต่าง ๆ

          นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่เ. กล่าวว่ากิจกรรมนี้. จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนโอทอปนวัตวิถีกระบี่. ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ภายใต้การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

            เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 อำเภอ 39 หมู่บ้าน โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อปจาก 8 อำเภอ 39 หมู่บ้านมาแสดงและจัดจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว 64 บูธ การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ เมนูเด็ดอาหารคาว อาหารหวาน การประกวดธิดาโอท๊อป การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงดนตรี การเจรจาทางธุรกิจการท่องเที่ยว ประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน การนำเสนอกิจกรรมเด่น 39 หม่บ้าน


            ประกวดอาหารพื้นถิ่นเมนูเด็ด ธิดาโอทอปนวัตวิถี. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงบนเวทีกลาง การแสดงดนตรีของนักร้อง. รวมทั้งลงนาม บันทึกความเข้าใจของภาคส่วนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ และส่วนราชการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนา ชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถีด้วย.

           ซึ่งหลังเปิดงานจะมีดาราหนุ่มขวัญใจจอแก้ว โหน ธนากร ศรีบรรจง จากภาพยนต์เรื่อง ชะช่าท้ารัก มาร้องเพลงให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย...
ขอบคุณกระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น