โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารโรงพยาบาลจากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 30


         นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร  เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารโรงพยาบาลจากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 30 

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น.นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

         เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารโรงพยาบาล
จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 30 จำนวนเงิน 157,270 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ณ อาคารโรงพยาบาล ชั้น 1 โรงพยายบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น