โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักกการแพทย์ กรุงเทพมหานครนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving”นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักกการแพทย์ กรุงเทพมหานครนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักกการแพทย์ กรุงเทพมหานครนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์


ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากร
- นิทรรศการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
- ผลงานนวัตกรรม

พร้อมบูธจากบริษัทต่างๆ ในงานมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น