จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จ.นราธิวาส ที่ อ.ระแงะ


กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จ.นราธิวาส ที่ อ.ระแงะ

         ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธารในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กองกำลัง 3 ฝ่าย คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองจำนวนมากมาให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆจากโรงเรียนในพื้นที่

        ในส่วนของ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นั้น ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5.ก.ค.61 โดยมีโรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลัก มีหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนใน อ.ระแงะเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนราชการ ภาคประชาชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคราชการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส


      และได้รับการสมทบสนับสนุนการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานทางการศึกษา ภาคราชการ ภาคประชาชน อาทิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนราธิวาส โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ โรงเรียนดารุสาลาม สำนักงานบริหารการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โรงเรียนตันหยงมัส 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ โรงเรียนเขาพระ โรงเรียนบ้านบ่อทอง โรงเรียนไอปาเซ โรงเรียนมะรือโบตก โรงเรียนบ้านกาลีซา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ โรงเรียนบ้านปาเซ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากูมุง โรงเรียนวัดร่อน โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านกาเด็ง หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 สถานีตำรวจภูธร อ.ระแงะ โรงพยาบาลระแงะ ส.เกษตรอำเภอระแงะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านตอหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชากาลีซา และที่ว่าการอำเภอระแงะ

 โดยมีลักษณะของการจัดนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของหน่วยการศึกษา เช่น ส่วนราชการ ภาคประชาชน ตามกรอบงานที่กำหนด 5 ช. คือ เชิญ ข้อป ชิม โชว์ ชื่น
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น