โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พบข้าราชการใหม่ กรมสรรพากร'ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง
           พบข้าราชการใหม่ กรมสรรพากร'ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง
              "ข้าราชการ คือ คนที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ ซึ่งงานของพระมหากษัตริย์ คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ ข้าราชการในฐานะคนที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ จึงมีหน้าที่อันสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ดังนั้น คำว่า 'ข้าราชการ' จึงเป็นคำที่มีความหมายอันไพศาล เนื่องจากเปี่ยมไปด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชั่วดีที่ข้าราชการพึงมีต่อชาติบ้านเมือง การกระทำความดีย่อมได้ดี เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่แผ่นดิน


                น้องๆ ข้าราชการใหม่ต้องแยกแยะให้ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือการจำแนกแยกแยะไม่ได้ระหว่างหน้าที่รับผิดชอบกับเรื่องส่วนตัว ที่จะทำให้การทำงานหรือการปฏิบัติราชการเกิดความยากลำบากอย่างมาก กลายเป็นการเลือกปฏิบัติ ข้อนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ที่จะช่วยให้การทำงานเกิดความราบรื่น คล่องตัว งานราชการเป็นงานของแผ่นดิน เป็นงานที่ยังผลต่อการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชน การอำนวยความสะดวก การไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

                 ทั้งในทางส่วนตัวหรือวงศาคณาญาติ บางยุคบางเวลาในอดีตผู้ใหญ่เคยถือเป็นมาตรการในการแต่งตั้งข้าราชการระดับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ถึงกับไม่ตั้งบุคคลที่มีภูมิลำเนาในอำเภอนั้นหรือจังหวัดนั้น แนวคิดนี้เพื่อช่วยให้ข้าราชการทำงานได้ง่าย มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ที่จะแตกต่างกับระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 กล่าวโดยย่อได้ว่า ข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนของรัฐบาล และ อปท. มีสถานะเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของพื้นที่ เรื่องนี้ยังจะโยงไปถึงการแชร์ภาษีอากรร่วมกันทั้งประเทศ ที่เรียกว่าระบบ 'tax sharing system' ในทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ถือเป็นรายละเอียดที่ข้าราชการใหม่ต้องทำความเข้าใจ และช่วยกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดิน"


/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
กรุงเทพฯ
5 มิ.ย.61

           เมื่อเช้าวันนี้ (5 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พบปะสนทนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' ให้แก่ ข้าราชการกรมสรรพากร และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามโครงการฝึกอบรม 'ข้าราชการบรรจุใหม่' รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาเดอะพาลาเดียม ฮอลล์ เอ (ชั้น 11) เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น