จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สภาเกษตรกรตรังนำทีมระดม หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยและอบรมอาชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ การกู้ยืมเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย


 สภาเกษตรกรตรังนำทีมระดม หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยและอบรมอาชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ การกู้ยืมเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

     สภาเกษตรกรตรังนำทีม หัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ ได้แก่ ยุติธรรมจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง คลังจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขา  เกษตรอำเภอ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา และ  พัฒนาการอำเภอ

      เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตร เช่น การโค่นยางพาราและปลูกพืชทดแทน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยและอบรมอาชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ การกู้ยืมเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การขายฝาก การบังคับคดีและการขอรับเงินช่วยเหลือ ชดเชย

      กรณีเป็นเหยื่อของผู้กระทำความผิดจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการลงพื้นที่ครบทั้ง 10 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอแต่ละอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว

ขอบคุณข่าว : วาทิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น