จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นราธิวาส ผบ.นย.ลุยพื้นที่สร้างสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมมอบของช่วยเหลือประชาชน


นราธิวาส ผบ.นย.ลุยพื้นที่สร้างสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมมอบของช่วยเหลือประชาชน


              น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน เด็กและเยาวชน ในกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ ตาดีกาฮัมมันบาบุลอิสลามปิยะน์ บ้านชูโว ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ การวาดภาพระบายสี บ้านลม การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา การบริการของว่างและไอศกรีมแก่เด็ก การให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น


                เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าทหารกับประชาชน ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมั่นคงภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้

            ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้ผ่านการถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา พร้อมกับได้มอบผ้ารองละหมาด และอิทผาลัมให้กับผู้นำศาสนา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้า และผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ หากพบเห็นให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ 

               และฝากดูแลบุตรหลาน และเยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่าให้ถูกชักจูงไปกระทำในทางที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด หรือไปเป็นแนวร่วมของผู้ไม่หวังดี ขอให้พี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าทหารเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความสันติสุขตลอดไป โดยมี น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น