จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการควบมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนขอรับเงินค่าถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการควบมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนขอรับเงินค่าถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


               เมื่อวันที 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30น.ที่ผ่านมา พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการควบมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนขอรับเงินค่าถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

               หลังจากทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการประชุม สภาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 มีมติรับทราบเรื่องการเยียวยาค่าถมดินในโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ แต่ทางสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเห็นว่าควรให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ประกอบนำเสนอ ครม. ใน 2 ประเด็น กล่าวคือ1.บุคคลที่สมควรได้รับการเยียวยามีผู้ใดบ้าง
2.ปริมาณดินที่ถมไปแล้วมีจำนวนเท่าไร
  เมื่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช รับรองแล้ว ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจะดำเนินการต่อไป...///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น