จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 


                  เมื่อวัันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร 

               ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
ตารางสรุปการแข่งขันฟุตบอลประจำปี ๒๕๖๑

ชนะเลิศ : รพ.สิรินธร เวชการุณ ลาดกระบัง
รองอันดับ ๑ : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รองอันดับ ๒ : รพ.ตากสิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น