จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ชมคลิป)


สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ชมคลิป)

         เมื่อวันที 29 มิ.ย.61ที่ผ่านมา  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมเปิดผ้าแพรป้านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองสตูล ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน PC 1 (ตรงข้ามศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา


            ทั้งนี้ศูนย์ได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 350,000 บาทจากชมรมฟุตบอล VIP และจัดสรรตามงบ PCC ของกระทรวงสาสุข และครุภัณฑ์ได้รับจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูฯ จำนวน 50,720 บาท และบริหารงานโดยคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสตูล ชมรมคนพิการ ผู้แทนชุมชน กศน.ตำบลพิมาน ผู้แทน อพก.พิมาน ผู้แทนจากเทศบาลเมือง ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงการจัดตั้งศูนย์


               เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาสุขภาพกายจิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกอีกด้วยซึ่งในขณะนี้ทางศูนย์ ได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวด้านสาธารณสุข ในระบบ Long Team Care จำนวน 3540 ราย 

              โดยผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นอาสาสมัครผ่านการอบรม จำนวน 70 ชม. และพยาบาลประจำศูนย์เป็นผู้ควบคุมร่วมกับทีมหมอ ครอบครัว โดยทางศูนย์จัดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสตูล เปิดบริการทุกวัน มีผู้มารับบริการ วันละ 3540 ราย และออกบริการเชิงรุกในชุมชน วันจันทร์ และ วันศุกร์ จนเป็นทึ่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น