โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสิรินธร


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสิรินธร                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร 


              เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านการประหยัดพลังงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น