จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร


พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร 


                         เมื่อวันที 18 มิ.ย.61ที่ผ่าน พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร โดย นบภ.ร.25 พัน.1 นำกำลังพล จำนวน 1 ชป. ร่วมกับ นายก อบต.ท่าข้าม และผู้ใหญ่บ้าน  เข้าให้การช่วยเหลือ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

                 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหาดหงษ์ และหมู่ที่ 4 บ้านดอนตะเคียน ตำบลท่าข้าม อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. และจัดกำลังพล จำนวน 1 ชป.


                  เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. โดยหน่วยได้ติดตามสถานการณ์ผ่านทางศูนย์ติดตามสถานการณ์ Warroom ของหน่วย และเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น