จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศบภ.ร.25 พัน.2 ขอรายงานสถานการณ์ประสบอุทกภัยในพีืนที่ จังหวัดระนอง ที่่ผ่านมา (18 มิ.ย.61)


ศบภ.ร.25 พัน.2 ขอรายงานสถานการณ์ประสบอุทกภัยในพีืนที่  จังหวัดระนอง ที่่ผ่านมา (18 มิ.ย.61)

ศบภ.ร.25 พัน.2 ขอรายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 18 มิ.ย.61 ดังนี้.

1.ชื่อหน่วย ศบภ.ร.25 พัน.2
2. พื้นที่ ศบภ.ที่รับผิดชอบ จ.ระนอง
3.เหตุการณ์
  3.1 อุทกภัย

     - ฝนยังตกหนักตั้งแต่ 0500 จนถึงปัจจุบัน ฝนยังตก ทำให้หลายพื้นที่ จ.ระนอง น้ำเริ่มล้นตลิ่งและบางพื้นที่น้ำได้ท่วมถนนในหมู่บ้าน แต่ประชาชนยังสัญจรไปมาได้
 - ความเสียหายยังไม่มี
 3.2. วาตภัย

    - บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง
- เสียหายน้อย จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่  ม.5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์
- เสียหายหนัก จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ ม.5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์
4.การช่วยเหลือ
 - จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน 18 นาย
 - จัดรถ  FTS  จำนวน 1 คัน
 - การช่วยเหลือ

ใช้เลื้อยในการตัดต้นไม้และกิ่งไม้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ทับบ้าน และทำความสะอาดพื้นที่ ที่มีกิ่งไม้ตกกระจัดกระจาย และได้จัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่คาดว่าน้ำน่าจะท่วม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น