จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 พร้อมด้วยกำลังพล บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ร่วนเล่นกีฬาฟุตบอลพัฒนาสัมพันธ์ กับ หน่วย ร.15 พัน.4

 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 พร้อมด้วยกำลังพล บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ร่วนเล่นกีฬาฟุตบอลพัฒนาสัมพันธ์ กับ หน่วย ร.15 พัน.4                      เมื่อ 13 มิ.ย.61พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 พร้อมด้วยกำลังพล บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ร่วนเล่นกีฬาฟุตบอลพัฒนาสัมพันธ์ กับ หน่วย ร.15 พัน.4 และส่วนราชการในพื้นที่ จ.ตรัง ณ สนามฟุตบอล ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น