จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้สนับสนุนงบประมาณ 309,640 บาท ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้สนับสนุนงบประมาณ 309,640 บาท ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่   ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /บก.สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ /ภาพข่าว

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมจันปิยะสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะเป็นประธานมอบสนับงบประมาณ โครงการ จำนวน 10 โครงการ 

      โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ จำนวน 29,700 บาท โครงการอบรมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ 40,000 บาท โครงการกีฬาบาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 40,000 โครงการอบรมกีฬาแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 24,000 บาท โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพแม่และเด็ก 20,000 บาท โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง  22,000 บาท โครงการสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ 40,000 บาท โครงการอบรมตระกร้อวงลีลา  20,000 บาท โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย  49,940 บาท และโครงการภาวะโภชนาการเด็ก 24,000 บาท  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  309,640 บาท          นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนให้ประชาชน

        ได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาท ในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น