จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะหารือ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสประสานความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง


 ปัตตานี พล ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะหารือ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสประสานความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง           เมื่อ 29 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา พล ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะหารือ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสประสานความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น