จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สตูล // จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน


สตูล //  จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน

      เมิ่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมาพ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) ได้มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ส.ต./ ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต.  นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกเทศบาลเข้าโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  


       26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล อีกทั้งได้รับเกียติจากนายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวนำคำปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งภายในงานมีกลุ่มนักเรียนนักศึษา จากโรงเรียนในจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพลังมวลชน ในพื้นที่ จ.สตูล 
           เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ป.ป.ส. กับ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเยี่ยมชมการจัดบู๊ทนิทรรศการ ของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น