โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2561 (ชมคลิป)


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2561 (ชมคลิป)  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / ภาพข่าว
        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายนิวัน  นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2561
        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานด้านสาธารณสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 โดยนางสมศรี  พัทธ์นินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม       ผลงานวิชาการที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ได้จัดประกวดฯ มีหลายประเภท ได้แก่ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, เรื่องเล่าเร้าพลัง, Poster presentation, Oral presentation, R2R และ Photo Voice 

         ซึ่งผลงานที่เป็นที่สนใจมากที่สุด คือ การประกวด Photo voice   มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 28 ภาพ จำแนกเป็น Photo voice  ประเภทในสถานบริการ จำนวน 14 ภาพ และ Photo voice ในชุมชน จำนวน 14 ภาพ           โดยมีนายนิวัน  นิโซ๊ะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ   ว่าที่ร้อยตรี เดชวิทย์ ใหม่แย้ม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร และนายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกให้คะแนนในการประกวดภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น