โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปาฐกถาพิเศษ ณ กรมบังคับคดี 'วันเจ้าพนักงานบังคับคดีโลก ครั้งที่ 11'


ปาฐกถาพิเศษ ณ กรมบังคับคดี 'วันเจ้าพนักงานบังคับคดีโลก ครั้งที่ 11'


          เมื่อบ่ายวันนี้ (8 มิ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ''ศาสตร์พระราชาและธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ" ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เนื่องในโอกาส "วันเจ้าพนักงานบังคับคดีโลก ครั้งที่ 11" ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพที่ดี ณ ห้องประชุม อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย


            ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษว่า "การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทุกวันนี้ อาจตั้งข้อศึกษาเป็น 'Case  Study' จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรมใด กระทรวงใด หรือรัฐวิสาหกิจใด ว่าประสบผลสัมฤทธิ์อย่างไร มากน้อยเพียงใด คำติคำชม ความพอเพียง ได้แก่ ความประหยัด ความโปร่งใส

             เรื่องแบบอย่างของผู้นำองค์กรซึ่งมีความหมายอย่างมากในการขับเคลื่อนแนวคิดมาตรฐานการพัฒนาภาระหน้าที่รับผิดชอบของผู้เป็นข้าราชการ กล่าวคือ 'หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก' ขึ้นชื่อว่าสัมมาชีพเพื่อแผ่นดิน และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยิ่งต้องมีมาตรฐานที่ทุกคนมีความพึงพอใจ ไว้วางใจ มีการนำมาตรฐานวิชาชีพไปใช้เป็นแบบอย่าง 


               และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากร และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด เราไม่สามารถกล่าวได้อีกต่อไปว่า มาตรฐานวิชาชีพมีความเป็นนามธรรมดังแต่ก่อน เพราะระบบของงาน หน้าที่รับผิดชอบ ความถูกต้อง ความผิดพลาด ความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ เราสามารถติดตามประเมินผลได้ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้เป็นภาพใหญ่ทั้งระบบ หรือเป็นภาพเล็กในแต่ละด้าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น