โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกำแพง”


สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกำแพง


              เมื่อวันที่ 30พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ

           โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบป้ายแก่ร้านอาหารที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % และ ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน 


           กิจกรรมดังกล่าวเพื่อจัดให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ครูผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร และแม่ครัวในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 50 ราย ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

        


  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร การจัดบริการอาหารในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การสุขาภิบาลของกรมอนามัย อันจะนำไปสู่สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น